ประกาศผลโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Young Ai Robotics รุ่น 2


2020-01-28   1262 อ่านแล้ว

รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ให้เข้าร่วมโครงการ Young Ai Robotics รุ่น 2 มีรายนามดังต่อไปนี้  

  1. โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
  2. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
  3. โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
  4. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
  5. โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"
  6. โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
  7. โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
  8. โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
  9. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
  10. โรงเรียนนารีนุกูล


Download ประกาศต้นฉบับ คลิก
 


หมายเหตุ : 

1. โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จะมีเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ ส่งเอกสารสัญญาฉบับร่าง ขอความกรุณาโรงเรียนศึกษารายละเอียด การปฏิบัติตามสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ และขอให้โรงเรียนยืนยันการเข้าร่วมโครงการกลับมาที่ อาจารย์นัชรี ผ่องโสภณ

โทร. 02-407-3888 ต่อ 2371, 09-0919-6097 Email: natcharee.p@bu.ac.th

2. หากโรงเรียนไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญา และขอหุ่นยนต์และอุปกรณ์ต่างๆคืน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับโรงเรียนอื่นต่อไป 

3. กำหนดพิธีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ และรับมอบหุ่นยนต์พร้อมอุปกรณ์ จะจัดขึ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2563 โดยเรียนเชิญผู้อำนวยการเป็นผู้แทนลงนาม 

4. กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ จะจัดขึ้นในวันที่ 27-28 มีนาคม 63 ขอเรียนเชิญครูที่ปรึกษา และนักเรียนเข้าร่วมอบรม ในวันเวลาดังกล่าว