เด็ก DIGITAL MEDIA คว้ารางวัล 7HD NEWS


2019-12-03   1586 อ่านแล้ว

        ทีม FAX โดย นางสาววริศรา  ทีวารีเจริญ และนางสาวสิธาริณี  ลุนทา  นักศึกษาสาขาวิชาสื่อดิจิทัล คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ภายใต้การดูแลโดยที่ปรึกษาอาจารย์ปณต  สุสุวรรณ ได้รับรางวัลชมเชย รับเงินรางวัล 20,000 บาท

 

      

       จากการประกวดสารคดีเชิงข่าวโครงการ 7HD NEWS IDEA CONTEST ซึ่งจัดโดยช่อง 7HD  โดยการตัดสินครั้งนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 9 คน ได้ตัดสินผลงาน ความครบถ้วนขององค์ประกอบสารคดีข่าว ภาพ และเสียงที่สมบูรณ์ที่สุด โดยการแข่งขันครั้งนี้มี 139 ทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวดในหัวข้อ "ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม"

        สำหรับผลงานสารคดีเชิงข่าวเรื่อง เคราะห์กรรมที่อ่าวอุดม จะออกอากาศในรายการสนามข่าว 7 สี 3 ตอน ในวันที่ 2- 4 ธันวาคม 2562