เด็กคณะบริหารยกทีมคว้ารางวัลประกวดแผนการตลาด


2019-11-27   436 อ่านแล้ว

 

        นางสาวชลลดา  คุ้มภัย  นางสาววรดา  ต่อวัฒนกิตติกุล  และนางสาวพัชร์ธณิช  จันทร์เกลี้ยง นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจในนามทีม Space Bound รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 พร้อมรับทุนการศึกษาจำนวน 30,000 บาท ในการประกวดแผนสื่อสารการตลาด รูปแบบ Clip โฆษณา “The Power of Brand  นมไทย-เดนมาร์ค เพิ่มพลังแบรนด์ยืนหนึ่ง” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีดร.ณรงค์ฤทธิ์  วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เป็นผู้มอบรางวัล