คณะบริหารธุรกิจ X Shopee ยกแพลทฟอร์มอีคอมเมิร์ซให้เรียนรู้จริง


2019-07-15   1013 อ่านแล้ว

 

        คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ร่วมกับ บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรม Workshop ในหัวข้อ การขายสินค้าผ่านแพลทฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ของ Shopee โดยได้รับเกียรติจาก คุณดิศเณศวร์  อัครเศรษฐ์ศิริ Senior Associate eCommerce Education Training Lead และทีมงาน มาให้ความรู้เกี่ยวกับ Ecommerce กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ ณ ห้อง A3-203