ลุยโจทย์จริงกับบริษัทจำลองที่ปรึกษาการตลาด (Marketing Consulting Agency : MCA)


2019-05-07   482 อ่านแล้ว

 

 

เปิดตัวงานบริษัทจำลองที่ปรึกษาการตลาด  (Marketing Consulting Agency: MCA) ให้นักศึกษาได้ลงมือทำจริงด้วยการรับปรึกษาและวางแผนการตลาดเชิงสร้างสรรค์ให้กับบริษัทภายนอกซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ กับ 3 บริษัทใหญ่ ได้แก่ บริษัท ฮาคูโฮโด (กรุงเทพฯ) จำกัด บริษัทเอเจนซี่โฆษณาชั้นนำของญี่ปุ่น บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการตลาดเชิงสร้างสรรค์อย่างครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งได้มาทำการบ่มเพาะการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานในรูปแบบของเอเจนซี่รวมถึงการทำ Event Marketing และ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด บริษัทลูกค้ารายแรกของโครงการ โดยมีคุณอนุพงศ์  รณกรกิจอนันต์ ผู้จัดการตลาดผลิตภัณฑ์ไมโล เข้ารับฟังการนำเสนอและร่วมตัดสินแผนการตลาด ณ ห้อง A3-301 อาคาร A3