CEO Talk #1 สร้างฝันปั้นประสบการณ์


2019-03-29   709 อ่านแล้ว

 

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ Innovation Club ธนาคารออมสิน จัดโครงการ CEO Talk #1 สร้างฝันปั้นประสบการณ์ให้กับ

นักศึกษาโดยได้รับเกียรติจาก คุณเกรียงไกร  กาญจนะโภคิน ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Index Creative Village จำกัด (มหาชน)

เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ ห้อง A3-301