เด็ก BU ไอเดียคลิปเจ๋งคว้าชนะเลิศระดับประเทศ


2019-03-28   329 อ่านแล้ว

 

นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมทุนการศึกษา 50,000 บาท จากการส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมประกวดโครงการ Smart Start Idea

by GSB Startup ภายใต้โจทย์ “Idea WoW สร้างสรรค์ธุรกิจสำหรับเทศกาลแห่งความรัก" โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง

คณะบริหารธุรกิจกับธนาคารออมสิน