BU International จัด Workshop ให้บริษัทเขียนอีเมลภาษาอังกฤษแบบมือโปร


2023-11-20   162 อ่านแล้ว

 

 

        BU International หลักสูตร Business English จัดโครงการ BKI x BU International CSR and Case Study โดยการจัด Workshop อบรมภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ "Effective Email Writing at Work” ให้แก่บุคลากร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโต้ตอบอีเมลภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ โดยทีมอาจารย์สาขา Business English วิทยาลัยนานาชาติ นำโดย ผศ.ญาณัน  คงเจริญ ดร.ฟ้าสว่าง  พัฒนะพิเชฐ อาจารย์เดนนิส แกมเบิล เทรนเนอร์ และอาจารย์พิชญาภา ฮอลแลนด์ สุธิราวุธ พร้อมนักศึกษาอาสาสมัครชั้นปีที่ 4

 

 

        โครงการบริการวิชาการและกรณีศึกษาในครั้งนี้แสดงถึงพลังของการแบ่งปันความรู้และความร่วมมือระหว่าง BU International และผู้ประกอบการในภาคธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าที่สำคัญด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนในรูปแบบ Practical Learning