เรียนรู้ Upcycling ดีไซน์วัสดุเหลือใช้ให้มีคุณค่า


2023-10-31   520 อ่านแล้ว

 

 

        คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท วาย.เอ็ม.เอฟ.อินเตอร์เนชั่นแนล ไทย จำกัด ผู้ผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ YaccoMaricard, Shaka และ Zanpu จัดโครงการ Zanpu Upcycling Design Project 2023 ส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักศึกษาเข้าใจเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาแปลงให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพและนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ โดยทางบริษัท วาย.เอ็ม.เอฟ.อินเตอร์เนชั่นแนล ไทย จำกัด ได้ถ่ายทอดความรู้และมอบเศษผ้าเหลือใช้ ให้แก่นักศึกษาได้สร้างสรรค์ไอเดียเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่และสามารถเพิ่มมูลค่า ภายใต้คอนเซปต์ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา FD394 Contemporary Issues in Fashion โดยมี ดร.ปทิตตา นิรันพรพุทธา และ ผศ.ดร. ณัฐสุภา เจริญยิ่งวัฒนา เป็นผู้ดูแลโครงการในครั้งนี้

 

 

 

        Zanpu (ซานปุ) คือ แบรนด์ที่ก่อตั้งมาจากจุดเริ่มต้นของแนวคิดที่ต้องการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และขยะที่เกิดจากอุตสาหกรรมแฟชั่น โดยคำนึงถึงความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม (Sustainability) โดยใช้กระบวนการแนวคิด Upcycling ให้กับเศษผ้าที่เหลือจากการตัดเย็บมาสร้างสรรค์และออกแบบให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่