FIP Professional Talk & Workshop คุยเรื่องการเงินแบบมืออาชีพ


2023-09-22   265 อ่านแล้ว

 

        หลักสูตรการวางแผนการเงินและการลงทุน และคณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน จัดโครงการ FIP Professional Talk & Workshop ครั้งที่ 1 ร่วมกับ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างความมั่นคงทางการเงิน การสะสมความมั่งคั่งในระยะยาว และการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้กับนักศึกษาของหลักสูตรการวางแผนการเงินและการลงทุน

 

 

         ภายในงานนักศึกษาได้รับความรู้ที่เข้มข้นพร้อมได้เรียนรู้ถึงเส้นทางอาชีพ ใบอนุญาตทางการเงินที่สำคัญสำหรับการประกอบอาชีพนักวางแผนการเงิน โดยมีวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญของทางบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด  มาร่วมให้ความรู้ อาทิ คุณปิยะ  สุราสา CFP ® รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและองค์ความรู้, คุณอภิชัย  สุธรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสนับสนุนและสรรหาตัวแทน, คุณพิชาญเดช  เข็มเพ็ชร CFP ® ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโสทีมพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาทางการเงินและคุณวรวรรณ  มาลาศรี ผู้ชำนาญอาวุโสทีมพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาทางการเงิน ณ ห้อง A5-201 อาคาร A5