เด็ก BUI หนึ่งเดียว ร่วมงาน ASEAN China Young Leaders Programme 2023


2023-09-11   106 อ่านแล้ว

 

        ขอแสดงความยินดีกับ Mr. Phone  Swan  Pyae นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด หลักสูตรนานาชาติชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยนานาชาติ ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วม ASEAN China Young Leaders Programme (ACYLP) จัดโดย ASEAN Foundation โดยทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษา 11 ประเทศจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วอาเซียน ภายใต้งาน The Special ASEAN Foundation Model ASEAN Meeting Plus China 2023 (Special AFMAM Plus China) ณ เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา

 

 

        โครงการ ACYLP เป็นการรวบรวมเยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศจีน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ภายใต้หัวข้อ "การรำลึกถึงความสัมพันธ์อาเซียน-สาธารณรัฐประชาชนจีน" ผ่านการแสดงศักยภาพในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอความคิดเชิงสร้างสรรค์ หรือกิจกรรมการแสดงที่บ่งบอกวัฒนธรรมของประเทศตัวเอง

 

 

เรียนรู้ผ่านการลงมือทำ

        โครงการนี้ทุกคนจะได้ร่วมอภิปรายและระดมความคิดเห็น โดยจำลองสถานการณ์ “ถ้าเราเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอาเซียน เรามีวิธีการแก้ไขปัญหาสำคัญระดับภูมิภาคอย่างไร” โดยตัวแทนแต่ละประเทศจะได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของประเทศบ้านเกิด จำลองเหตุการณ์การเข้าร่วมการประชุม Special ASEAN Foundation Model ASEAN Meeting Plus China 2023 โดยผมรับบทบาทเป็นตัวแทนเจ้าหน้าที่อาวุโสของภาค AEC มีการทำวิจัย พูดคุยกับตัวแทนชาวพื้นเมือง และหยิบยกประเด็นที่น่าสนใจขึ้นมานำเสนอ เป็นประสบการณ์ที่สนุกและไม่เคยได้ทำมาก่อน

 

 

ต่างภาษา ต่างถิ่น แต่หัวใจเดียวกัน

        “ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน” คือ สิ่งที่ผมได้สัมผัสจากเพื่อนๆ ร่วมโครงการ ทั้งความสามัคคีในการทำงาน การเผชิญความท้าทายต่างๆ ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการทำกิจกรรม รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีผ่านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

 

 

ประสบการณ์ที่ไม่สามารถหาได้ที่ไหน

        การเข้าร่วมโครงการนี้ถือเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่า ทำให้เข้าใจเรื่องอาเซียนลึกซึ้งมากขึ้น ได้เรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆ จากผู้เชี่ยวชาญและเพื่อนๆ ทำให้มุมมองกว้างขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้จากโครงการนี้นำไปต่อยอดและถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้อีกด้วย

ฝากถึงน้องๆ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการในปีหน้า

        สิ่งสำคัญ คือ การพัฒนาและปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอ มีความกระตือรือร้น และเปิดรับมุมมองที่หลากหลาย รู้จักการสร้างมิตรภาพที่จะมีส่วนช่วยสร้างวิสัยทัศน์และพัฒนาวิชาชีพในอนาคตได้

 

 

ทำไมถึงเลือกเรียนที่ BU

        เพราะความฝันของผม คือ การเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดธุรกิจสตาร์ทอัพ ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพมีหลักสูตรการสอนที่ตรงกับความต้องการ หลังจากเรียนมา 1 ปี ผมได้เรียนรู้ประสบการณ์ผ่านการเรียนและกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย นอกจากการเรียนรู้ในห้องเรียน ผมได้ทำกิจกรรมนอกห้องเรียน ผมเป็นผู้แทนวิทยาลัยนานาชาติ (Ambassador ของ BUI) ประธานชมรมเต้นรำ และกรรมการการตลาด ทั้งหมดนี้ทำให้ผมได้เรียนรู้และเจอประสบการณ์ที่หลากหลาย

        สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผม คือ การกลับไปที่บ้านเกิดเพื่อช่วยเหลือคนที่กำลังเริ่มต้นทำธุรกิจ ผมในฐานะที่อนาคตฝันอยากเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ ด้วยความรู้ที่ได้รับจากที่นี้ ผมสามารถนำไปพัฒนาประเทศและโลกของเราได้