BUHTM จับมือ บ.ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง สร้างมืออาชีพสู่โลกธุรกิจการบิน


2023-08-10   159 อ่านแล้ว

 

        คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ลงนามสัญญาความร่วมมือ (MoU) กับ บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด หน่วยธุรกิจภายใต้กำกับของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สร้างประสบการณ์วิชาชีพและพัฒนาความรู้นักศึกษาผ่านการฝึกงาน การฝึกอบรม และกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาเข้าสู่สายอาชีพในอุตสาหกรรมการบินต่อไป

 

 

        การร่วมลงนามสัญญาความร่วมมือในครั้งนี้มี อาจารย์เจิมสุดา  มานะกุล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว และคุณสมยศ  ปัดน้อย กรรมการผู้จัดการบริษัทไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด เป็นผู้ลงนาม พร้อมด้วยอาจารย์ณัฐพร  ชื่นสุวรรณ์ หัวหน้าภาควิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน และกัปตัน ดร.ธนะพัฒน์  ศิริจารุอนันต์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัทไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน