แท๊กทีมคนดังตัวจริงในวงการให้ความรู้เด็กศิลปกรรมออกแบบชุดกีฬา


2023-07-07   1881 อ่านแล้ว

เหล่าคนดังตัวจริงในวงการแท๊คทีมให้ความรู้เด็กศิลปกรรมออกแบบชุดกีฬา 

 

 

        ภาควิชาการออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด ผู้ก่อตั้งร้าน Supersports จำหน่ายเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเวียดนาม จัดโครงการประกวดการออกแบบแฟชั่นชุดกีฬา เนื่องในโอกาสฉลอง ครบรอบ 26 ปี ของห้าง SUPERSPORTS ภายใต้หัวข้อการประกวด Y2K เพื่อออกแบบและสร้างเสื้อผ้ากีฬาที่ได้รับแรงบันดาลใจรวมถึงสไตล์ที่เกี่ยวข้องกับยุค Y2K หรือ วิกฤติคืนข้ามปี 1999-2000 ที่มีความเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีและสไตล์ชีวิตอย่างมากโดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นในรายวิชา  FD395 Special issue in fashion (Sportswear Design) โดยมี ผศ.ดร.ณัฐสุภา เจริญยิ่งวัฒนา และ อ.ดาลิตา เกตุศักดิ์  เป็นผู้ดูแลโครงการ

 

 

 

 

     

        โครงการนี้ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารบริษัทซี อาร์ซี สปอร์ต จำกัด (มหาชน)  นำทีมโดย คุณเออร์ลินดา เพชรพิสิฐ ผู้บริหาร Omnichannel Customer Director of CRC Sports Co., Ltd.,  คุณวรัลยา แย้มวัน Product Development Division Manager และคุณอภิญญา ดำรงสันติสุข Designer Division Manager SSP-Private Label

 

 

 

   

 

        พร้อมยังได้รับเกียรติจาก นักร้อง นักแสดง และ Sports Influencer คนดัง อย่าง คุณหญิง รฐา โพธิ์งาม ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ และคุณตะวัน ก้อนแก้ว ผู้ช่วยบรรณาธิการแฟชั่น  Vogue Thailand มาร่วมให้คำแนะนำและชมผลงานนักศึกษา

 

 

 

 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

 


 

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่  นาย ธนากร หมายพงศ์พัฒนา น.ส. ชนิกา ชนะโยธา และ น.ส. อัจฉราภรณ์ ดนัยนารีกุล

 

 

 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นาย สถาพร สืบจากตรี นาย ฤทธิเกียรติ ดงเจริญ และ น.ส. สมิตา นิวารินทร์นาโล

 

 

 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 น.ส. จริยา กริชกำจร  น.ส. ชมพูนุช หาศาสตร์ศรี และ น.ส. ณิศวรา รอดกูล

 

 

 

 

รางวัลชมเชย น.ส. ศศิธร เอี่ยมละออ และ น.ส. วิมลสิริ สำกลาง

 

 

 

 

รางวัลชมเชย  น.ส. พิยามาศ ทินนิมิตร และ น.ส. ศิริลักษณ์ มานะคิด

 

 

 

 

 

        บรรยากาศของกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวเป็นไปด้วยความสนุกสนาน นักศึกษาได้รับความรู้ทั้งจากในห้องและนอกห้องเรียนจาก คนดังตัวจริงในวงการทีมาร่วมผนึกกำลังให้ความรู้เด็กศิลปกรรมด้านการออกแบบชุดกีฬา ช่วยให้ นศ. ได้เรียนรู้ด้านการออกแบบที่มาจากความต้องการจริงของผู้ใช้งาน และฝึกวางแผนการทำงานออกแบบอย่างแท้จริง