คณะมนุษย์ฯ จับมือ ผู้เชี่ยวชาญบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว


2023-05-22   165 อ่านแล้ว

 

        ภาควิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว จัดกิจกรรม “การเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การจัดนิทรรศการและการประชุม” ให้แก่นักศึกษาในรายวิชา TM 377 Entrepreneurship in Tourism and MICE Industry โดยมีกิจกรรม 2 รูปแบบ ดังนี้

        กิจกรรมบรรยายพิเศษหัวข้อ The Future of Entrepreneurship ผู้ประกอบการแห่งอนาคต โดยได้รับเกียรติจากคุณพิรุณธร  เบญจพรรังสิกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะ ดรีมเมอร์ ดิจิทอล กรุ๊ป จำกัด บรรยายให้ความรู้ทักษะที่สำคัญของผู้ประกอบยุคใหม่และมองหาโอกาสในสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

 

 

        กิจกรรมการนำเสนอแผนธุรกิจในธุรกิจท่องเที่ยวและไมซ์ TM Entrepreneur Pitching Day 2023 โดยได้รับเกียรติจากคุณชัยพฤกษ์  ทองคำ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) และคุณนนทชา  ทองศิริ ผู้เชี่ยวชาญจากกรมการท่องเที่ยว เป็นกรรมการให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงงานของนักศึกษา ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้พร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต