Graduate Showcase ชวนตะลุยโพรงกระต่าย ตามหาผลงานที่ซ่อนอยู่


2023-05-17   247 อ่านแล้ว

 

        ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์และภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดนิทรรศการ Rabbit Hole.ZIP – Graduate Showcase 2023 ครั้งที่ 31 นิทรรศการจัดแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์และภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ภายใต้ Concept "เมื่อโพรงกระต่าย ถูกรุกล้ำด้วยไวรัสและบั๊กมากมาย จึงถึงเวลาขุดคุ้ยเข้าไปข้างใน เพื่อตามหาสิ่งที่ซ่อนอยู่" โดยทางคณะศิลปกรรมฯ ได้รับเกียรติจาก คุณสยาม  อัตตะริยะ Design Director Pink Blue Black & Orange มาเป็นประธานในพิธีในวันเปิดงาน

 

 

      และได้รับเกียรติจากคุณชานนท์  ยอดหงส์ Art Director ผู้อยู่เบื้องหลังวงการเพลงมากมายและคุณอคิน  กาญจนโภคิน ศิลปินนักวาดภาพอิสระ 2 รุ่นพี่ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่มาให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์การทำงานในแวดวงศิลปะ

 

 

        พบกับผลงานทั้ง 77 ชิ้นที่ถูกซุกซ่อนไว้ในโพรงกระต่ายแห่งนี้ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) บริเวณ โถงชั้น 1 - ชั้น L ตั้งแต่วันนี้-21 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00-20.00 น.