BUI คล้องแขน Dentsu สร้างโอกาสความรู้สู่การทำงานในอนาคต


2023-05-16   204 อ่านแล้ว

 

        วิทยาลัยนานาชาติ ลงนามสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับ บริษัท เดนท์สุ โฮลดิ้งส์ (Dentsu Holdings) บริษัทผู้นำระดับโลกในด้านธุรกิจการตลาด กลยุทธ์การสื่อสารและนวัตกรรม ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร การวิจัย การแบ่งปันทรัพยากร และมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษา ผ่านการฝึกอบรมและโอกาสด้านการทำงานในอนาคต ซึ่งทางวิทยาลัยนานาชาติมีความยินดีและเล็งเห็นประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับจากการร่วมมือกับบริษัทเดนท์สุ โฮลดิ้งส์ เพื่อต่อยอดพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การสื่อสารและนวัตกรรมใหม่ๆ ต่อไป