เปิดวิธีคิดและสร้างสรรค์ ไปกับสตูดิโอ CGI ระดับโลก


2023-05-11   291 อ่านแล้ว

 

        คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดกิจกรรมบรรยายเรื่อง "Art Direction and Creativity in Communication Design" โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุรชัย  พุฒิกุลางกูร Founder & CEO ของ Illusion CGI Studio สตูดิโอผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตงาน Computer-Generated Imagery หรือ CGI อันดับต้นๆ ของโลก ให้เกียรติบรรยายแนวคิดการใช้ชีวิตและการทำงานในสายอาชีพการออกแบบให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 วิชา Art Direction และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจและเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางสายอาชีพในอนาคต