เด็ก BUI สุดเจ๋ง รับรางวัลสร้างแคมเปญจาก Central Group


2023-05-03   173 อ่านแล้ว

 

        หลักสูตรนานาชาติ ร่วมมือ Coventry University ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาชิ้นงานโฆษณาในรูปแบบโปสเตอร์ หัวข้อ “พฤติกรรมผู้บริโภคต่อกระแสฟาสแฟชั่นกับปัญหาความยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจาก Central Group แจกโจทย์จริงให้แก่นักศึกษา เป็นการส่งเสริมความรู้ทางด้านการทำแคมเปญด้านการสื่อสารและทักษะการทำงานข้ามวัฒนธรรม ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 155 คน แบ่งเป็นนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติจำนวน 79 คน และนักศึกษา Coventry University จำนวน 76 คน แบ่งได้จำนวน 28 ทีม

 

 

        โดยนักศึกษาที่ได้รับรางวัลที่ 1 ได้แก่ นักศึกษาสาขาการผลิตสื่อนวัตกรรม และรางวัลที่ 2 นักศึกษาสาขาวิชากลยุทธ์การสื่อสารและการคิดค้นสิ่งใหม่ รับประกาศนียบัตรจาก Central Group พร้อมเงินรางวัลทั้งสิ้น 4,500 บาท และของสัมมนาคุณจากแบรนด์ กู๊ด กู๊ดส์ (GOOD GOODS)