Executive Lunch Talk ชวนหาจุด Touchpoint มัดใจลูกค้า


2023-04-18   454 อ่านแล้ว

 

       บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรม EXECUTIVE LUNCH TALK ชวนนักศึกษาปริญญาโททุกหลักสูตร แลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจในช่วงพักเที่ยงกับตัวจริงและผู้บริหารระดับสูงในแวดวงธุรกิจชั้นนำของประเทศ เพื่อแชร์ เปิดประสบการณ์ อัปเดตความรู้ใหม่ๆ ด้านธุรกิจและศาสตร์ต่างๆ ให้เข้ากับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์กับ Ecosystem ในมหาวิทยาลัยและนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจในอนาคต

 

 

        โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณบอย กิตติเชษฐ์  สถิตย์นพชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงาน Digital Marketing, AP (THAILAND) PLC. บรรยายในหัวข้อ “DATA STRATEGY OF TOTAL BUSINESS AND PERFORMANCE DIGITAL TOUCHPOINTS” ณ Imagine Lounge อาคาร A3 ชั้น 2