The Ex-prisoners’ Lives Projects เด็ก BU ผลิตหนังสั้นจากโจทย์ชีวิตจริง


2023-03-27   878 อ่านแล้ว

 

        หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย จัดโครงการ The Ex-prisoners’ Lives Projects เพื่อเฟ้นหานักเขียนบท และนักทำหนังสั้นนำเสนออดีตชีวิตของคนชายขอบ ให้ได้รับโอกาสในการทำมาหากิน และใช้ชีวิตในสังคมได้อีกครั้ง โดยมีนักศึกษาจากหลากหลายคณะวิชาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพเข้าร่วม Boothcamp ตลอดระยะเวลา 2 เดือน เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับมิติต่างๆ ของอดีตผู้ต้องขัง การสื่อสารการตลาดดิจิทัล และการผลิตหนังสั้น จาก Coaches มืออาชีพ โดยผ่านโจทย์การพัฒนาหนังสั้นเพื่ออดีตผู้ต้องขัง

 

 

       นักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งหนังสั้นเข้าร่วมประกวดรวมทั้งสิ้น 18 เรื่อง โดยผ่านการกลั่นกรองและพิจารณาตัดสินจากผู้กำกับและผู้เขียนบทมืออาชีพอย่าง คุณอ๊อด บัณฑิต  ทองดี นายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย และคุณจิม โสภณ  ศักดาพิศิษฏ์ เจ้าพ่อหนังผี ผู้กำกับและผู้เขียนบทภาพยนตร์ลัดดาแลนด์ เคว้ง และบ้านเช่า..บูชายัญ ตลอดจนทีม Coaches จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

 

 

สำหรับหนังสั้นที่ได้รับการพิจารณาและคัดเลือกให้ได้รับเงินรางวัลเพื่อไปผลิตหนังสั้นจริง จำนวน 3 เรื่อง

 

 

นายโกวิท  อัครสมบูรณ์ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ เจ้าของผลงาน Look at Me

 

 

 

นางสาวภัทรานิษฐ์  อัครปริยงหิรัญ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เจ้าของผลงาน สามีของฉัน (เคย) เป็นฆาตรกร

 

 

 

นางสาวบูรณา จันทร์ผง นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ เจ้าของผลงาน Chance Hero

 

 

        โดยภาพยนตร์สั้นเรื่อง Look at Me และ สามีของฉัน (เคย) เป็นฆาตรกร ได้รับการเผยแพร่ทางช่อง GMM 25 เมื่อวันที่ 23 และ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 และทางช่องวัน 31 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา