โชว์ผลงานเด็ก Event BU ผ่านนิทรรศการภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ “Over Over เกินปุยมุ้ย”


2023-03-16   494 อ่านแล้ว

 

        ภาควิชาการผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการและการประชุม คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา จัดนิทรรศการภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ “Over Over เกินปุยมุ้ย” โดยเป็นผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการผลิตอีเว้นท์ฯ ในการเรียนรู้การถ่ายภาพในรายวิชา CA014 The Art of Conceptual Photography นักศึกษามีส่วนร่วมผ่านการเรียนรู้การถ่ายภาพนอกสถานที่ และส่งภาพถ่ายเข้าประกวดเพื่อจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้จำนวนกว่า 92 ภาพ พร้อมแบ่งพื้นที่จัดแสดงจากเรื่องราวและอารมณ์ความรู้สึกผ่านภาพถ่าย 5 โซน

 

 

        โซนที่ 1 TouchJai เกินปุยมุ้ย แสดงภาพที่สะท้อนถึงความทรงจำและความอบอุ่น ผ่านรูปทรงสี่เหลี่ยมที่ถ่ายทอดความรู้สึกมั่นคง แข็งแกร่ง ปลอดภัย และน่าไว้วางใจ

        โซนที่ 2 Love เกินปุยมุ้ย แสดงภาพที่สะท้อนถึงความรัก ความหลงใหล และความสุข ผ่านรูปทรงหัวใจที่เป็นสัญลักษณ์ของความรัก

        โซนที่ 3 Peace เกินปุยมุ้ย แสดงภาพที่สะท้อนถึงความรู้สึกสงบ โดดเดี่ยว และอ้างว้าง ผ่านเส้นตรงที่ถ่ายทอดความรู้สึกแข็งแรง เข้มแข็ง และหนักแน่น

        โซนที่ 4 Complicated เกินปุยมุ้ย แสดงภาพที่สะท้อนถึงความรู้สึกวุ่นวาย ยุ่งเหยิง และสับสน ผ่านรูปทรงที่ซับซ้อน

        โซนที่ 5 Believe เกินปุยมุ้ย แสดงภาพที่สะท้อนถึงความรู้สึกเลื่อมใสและศรัทธา ผ่านรูปทรงสามเหลี่ยมที่ถ่ายทอดความรู้สึกจริงจัง ดุดัน และยังสื่อความหมายถึงพลังที่เชื่อมโยงถึงการกำหนดทิศทาง ความก้าวหน้า ความสำเร็จ และความพยายาม

 

 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

นายพัทธดนย์  ชัยรัตนพิพัฒน์ เจ้าของผลงานผลงาน : HappyPuiMui

รับเงินรางวัล 10,000 บาท

 

 

และขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชมเชย รับเงินรางวัล 1,000 บาท

1. น.ส.ธนาภรณ์  กิตติรักษ์ตระกูล เจ้าของผลงาน : ความจริง

2. นายปภาวิน  อินใหม่ เจ้าของผลงาน : ความศรัทธา

3. น.ส.วิราภรณ์  เริ่มหาสุข เจ้าของผลงาน : Nothing Lasts Forever

4. นายจุลจักร  ปาชะโน เจ้าของผลงาน : Desolate of Mind

5. น.ส.กัญญารัตน์  สืบสิงห์ เจ้าของผลงาน : You’re in love with yours.

6. นายธนัญญ์ธัช  ศุภโรจน์ธนากุล เจ้าของผลงาน : ทะเลสีดำ

7. นายรณกร  วงศ์อุไร เจ้าของผลงาน : Differences of shiba

8. นายวรากุล  คำพรรณ เจ้าของผลงาน : สายรุ้งกลางป่าในกรุง

9. นายธนภัทร  ฟักภู เจ้าของผลงาน : Ordinary space

10. น.ส.ภัทราภรณ์  พินิจพงษ์ เจ้าของผลงาน : Alone But Not Lonely

 

 

       สำหรับงานนิทรรศการแสดงผลงานภาพถ่ายในครั้งนี้เกิดขึ้นจากอาสาสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการผลิตอีเว้นท์ฯ ที่ร่วมกันระดมสมอง เสนอไอเดีย ร่วมบริหารจัดการการตัดสินผลงานจากคณะกรรมการ การจัดหมวดหมู่ภาพถ่ายเพื่อให้สอดคล้องกับคอนเซ็ปต์ การเลือกสถานที่จัดงาน การออกแบบตกแต่งพื้นที่ การประชาสัมพันธ์งาน การผลิตและประกอบชิ้นงาน และการบริหารจัดการภาพรวมของงานทั้งหมด โดยมีคณาจารย์ในภาควิชาทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาดูแล และโค้ชในกระบวนการทำงาน

 

 

        นอกจากนิทรรศการภาพถ่าย “Over Over เกินปุยมุ้ย” นี้จะจัดแสดงที่ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ที่ผ่านมาแล้ว ยังนำมาจัดแสดงที่โถงทางเชื่อมอาคารนิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์ฯ และได้รับเชิญให้ไปจัดแสดงที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ในเร็วๆ นี้