ร่วมส่งผลงานประกวดภาพถ่ายเล่าเรื่อง “ปทุมธานี”


2023-03-15   1249 อ่านแล้ว

 

        คณะนิเทศศาสตร์ ในรายวิชา CA004 Digital Photography และสายกิจการนักศึกษา ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และจังหวัดปทุมธานี จัดโครงการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ ปทุมธานี เมืองแห่งสายน้ำและวัฒนธรรม ประจำปี 2566 โดยมี ดร.พีรยา  หาญพงศ์พันธุ์ รองอธิการบดีสายกิจการนักศึกษา กล่าวรายงานความเป็นมาโครงการและแนะนำคณะกรรมการจัดงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 

        ภายในงานมีการร่วมพูดคุยถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ จากทางตัวแทนจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
       

 

        พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจากพี่ๆ ทางสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาบรรยายพิเศษให้ความรู้และมุมมองถ่ายภาพ ณ อาคาร A3

 

 

ชวนเพี่อนๆ นักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวดตั้งแต่วันนี้ – 18 เมษายน 2566 (ปิดระบบเวลา 16.00 น.)

 

 

ติดตามรายละเอียดการส่งผลงานได้ที่