ปั้นเด็ก Event BU สู่การเป็นนักอีเว้นท์พร้อมทำงานยุคดิจิทัล


2023-02-23   473 อ่านแล้ว

 

        ภาควิชาการผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการและการประชุม คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมจัดโครงการ Event BU x บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักอีเว้นท์ในยุคดิจิทัลที่เป็นมืออาชีพ พร้อมทำงานได้จริง

 

 

        ทาง บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดงานอีเว้นท์ต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนานักศึกษา พร้อมพาศึกษาดูงานให้ความรู้ แนวคิดในการจัดงานอีเว้นท์ต่างๆ โดยทางบริษัทอินเด็กซ์ฯ เปิดจัดแสดงผลงานและเทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้สำหรับงานอีเว้นท์ และสนับสนุนค่าบัตรเข้าชมงาน รวมทั้งจัดเตรียมวิทยากรบรรยายในระหว่างพานักศึกษาเดินชมงาน ณ House of illumination ชั้น 8 Central@centralwOrld