เด็ก Event BU เรียนรู้ประสบการณ์จริงผ่านงาน SX2022


2023-02-13   384 อ่านแล้ว

 

        ภาควิชาการผลิตอีเว้นท์ และการจัดการนิทรรศการและการประชุม คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมจัดโครงการ “Event BU x SX2022” กับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมพัฒนาทักษะของนักศึกษาสาขาวิชาการผลิตอีเว้นท์ฯ เปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงาน Sustainability Expo 2022 (SX2022)

 

 

        โดยทางทีมนักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานอีเว้นท์อย่างมืออาชีพ พร้อมใช้ทักษะในการบริหารจัดงานงานนิทรรศการ (Exhibition) งานสัมมนา (Seminars) โดยแบ่งหน้าที่และตำแหน่งภายในงานต่างๆ และร่วมออกแบบกิจกรรมการเดินแฟชั่นโชว์ชุดผ้าขาวม้า บูธกิจกรรม จุดลงทะเบียน จุดแลกของรางวัล จุด Workshop โดยมีจำนวนนักศึกษาเข้าร่วมทีมทำงานทั้งสิ้น 430 คน

 

 

        หลังเสร็จสิ้นงานนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับคำชื่นชมจากคุณสุรพล  อุทินทุ ผู้อำนวยการสำนักประสานงานภายนอก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และได้รับความไว้วางใจให้ร่วมกิจกรรมต่างๆ กับ บริษัทฯ ในอนาคต