ม.กรุงเทพ จับมือ บมจ.หลักทรัพย์บัวหลวง โค้ชสกิล น.ศ. ก้าวทันยุคดิจิทัล


2023-01-16   970 อ่านแล้ว

 

        คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ (MoU) กับบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บ่มเพาะนักศึกษาให้มีความพร้อมในการประกอบวิชาชีพในยุคดิจิทัล พร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกงานและร่วมงานกับหลักทรัพย์บัวหลวง โดยมี ดร.ไกรฤกษ์  ปิ่นแก้ว คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และ คุณพิเชษฐ  สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนในการลงนามความร่วมมือ พร้อมด้วย ผศ.ศิริวรรณ  ว่องวีรวุฒิ หัวหน้าภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ และคุณบรรณรงค์  พิชญากร กรรมการผู้จัดการอาวุโส กิจการค้าหลักทรัพย์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการร่วมลงนามครั้งนี้

 

 

        พร้อมจัดกิจกรรมสัมมนาหัวข้อ “ออมหุ้นยุคใหม่ง่ายๆไปกับยุคดิจิทัล” โดยได้รับเกียรติจาก คุณสินธนันทน์  บุญยอด ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจดิจิทัล บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง และคุณภาววิทย์  กลิ่นประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจดิจิทัล บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง เป็นวิทยากรร่วมบรรยายให้แก่นักศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 ณ ห้อง The Banquet  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Main Campus