การผ่านวันเวลาทำให้เราได้สร้างผลงาน …ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก มหาวิทยาลัยกรุงเทพจึงมี ‘ศิษย์เก่า’ ที่เติบโตเป็นบุคคลคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญของสังคมอยู่เป็นจำนวนมาก และพวกเขาทุกคนก็กำลังสร้างผลงานให้กับประเทศไทยและประเทศต่างๆ ผ่านวันเวลาอยู่เช่นกัน ต่อไปนี้เป็นศิษย์เก่าส่วนหนึ่งที่เราอยากแนะนำให้คุณได้รู้จัก

ดูเพิ่มเติม ย่อเนื้อหา