School of Law

Alumni

School of Law — Alumni — ศิริวัฒน์ คำสิงห์นอก
ศิริวัฒน์ คำสิงห์นอก
- ผู้พิพากษาประจำศาล ศาลแพ่ง
School of Law

สอบความรู้ขั้นเนติบัณฑิตได้เป็นลำดับที่ 1 ในสมัยที่ 70 และได้รับเกียรตินิยมเป็นคนที่ 5 ของประเทศไทย (บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเอกชนคนแรก)

Share
Admission
School of Law
Scholarship available
Preparation
With a cumulative GPA of 4 more semesters, you can apply for admission immediately.