About BU

Alumni

About Us — Alumni — ศิริวัฒน์ คำสิงห์นอก
ศิริวัฒน์ คำสิงห์นอก
- ผู้พิพากษาประจำศาล ศาลแพ่ง
School of Law

สอบความรู้ขั้นเนติบัณฑิตได้เป็นลำดับที่ 1 ในสมัยที่ 70 และได้รับเกียรตินิยมเป็นคนที่ 5 ของประเทศไทย (บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเอกชนคนแรก)

Share