คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

Facilities

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม — ห้องปฏิบัติการ — หอสมุดสุรัตน์โอสถานุเคราะห์
หอสมุดสุรัตน์โอสถานุเคราะห์
หอสมุดประจำมหาวิทยาลัย ให้บริการหนังสือมากมาย มีมุมพักผ่อน ห้องคุยงาน และพื้นที่กิจกรรมที่หลากหลาย

เงื่อนไขการเข้าใช้บริการ
- ใช้บริการฟรี
- ใช้บัตรนักศึกษาจองบริการต่างๆ
สถานที่ตั้ง
อาคาร C6
เวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ - เสาร์
08:00 - 17:00 น.
การสมัครเรียน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม