คณะบริหารธุรกิจ

Facilities

คณะบริหารธุรกิจ — ห้องปฏิบัติการ — Jarome Cafe
Jarome Cafe
ร้านเครื่องดื่มดั้งเดิมอยู่คู่ BU มานาน มีเมนูให้เลือกหลากหลาย ทั้งกาแฟ และ น้ำผลไม้

เงื่อนไขการเข้าใช้บริการ
- บริการขายเครื่องดื่ม
สถานที่ตั้ง
บริเวณตรงข้ามโรงอาหารกลาง และ อาคาร C6
เวลาเปิดให้บริการ
จันทร์ - เสาร์
07:00 - 17:30 น.
การสมัครเรียน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาที่เปิดรับสมัคร
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที