School of Fine and Applied Arts

Activities

School of Fine and Applied Arts — Activities
Dec 2024
Date
Activities/Projects
Start Date
Location

Sat 07
โครงการความร่วมมือระหว่าง Bangkok Illustration Fair x CD BU
โครงการความร่วมมือจัดแสดงผลงานที่หอศิลป์ กทม. และมีกลุ่มนักศึกษาที่ได้ไปร่วมการทำงานจริงในทีมจัดงาน
07 Dec 2024 09:12
หอศิลป์ กทม.
07 Dec 2024 09:12
หอศิลป์ กทม.
All day
หอศิลป์ กทม.

Dec 2023
Date
Activities/Projects
Start Date
Location

Tue 12
โครงการความร่วมมือระหว่าง ​ Fuji Printing Technology x CD BU
โครงการความร่วมมือระหว่าง Fuji Printing Technology กับภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ จัดการบรรยายและให้โจทย์กับนักศึกษาเรื่องเทคนิคการพิมพ์และการจัดเตรียมไฟล์ และให้คำแนะนำ consult ตลอดภาคการศึกษา สำหรับการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์และขั้นตอนการพิมพ์
12 Dec 2023 09:12
Bangkok University
12 Dec 2023 09:12
Bangkok University
-
Bangkok University

Fri 01
โครงการความร่วมมือระหว่าง ​Canon, KPP-Antalis, Bangkok Art Book Fairs x CD BU
โครงการความร่วมมือระหว่าง Canon, KPP-Antalis, Bangkok Art Book Fairs กับภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้เรื่องกระดาษและกระบวนการพิมพ์ในการออกแบบหนังสือ เข้าร่วมจัดแสดงในงาน Bangkok Art Book Fairs 2023 โดยปีนี้เทศกาลหนังสือศิลปะกรุงเทพฯ ครั้งที่ 6 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1–3 ธันวาคม 2566
01 Dec 2023 09:12
Bangkok University
01 Dec 2023 09:12
Bangkok University
-
Bangkok University

Nov 2023
Date
Activities/Projects
Start Date
Location

Tue 28
โครงการความร่วมมือระหว่าง Future Park Rangsit x CD BU
โครงการความร่วมมือระหว่าง Future Park Rangsit กับภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ใ้ห้โจทย์กลางเป็นพื้นที่เปิดกว้างเรื่องความคิดสร้างสรรค์ คัดเลือกผลงาน และให้พื้นที่ในการจัดแสดงผลงานการออกแบบ เช่น งานออกแบบกราฟิก ผลงานกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น
28 Nov 2023 09:11
Future Park Rangsit
28 Nov 2023 09:11
Future Park Rangsit
10:00-17:00
Future Park Rangsit

Sat 18
โครงการความร่วมมือ PTT Oil and Retail Business PCL x CD BU
โครงการความร่วมมือ บริษัท PTT Oil and Retail Business PCL กับ ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ มาบรรยายและให้โจทย์ในรายวิชา CD465 Entrepreneurship in Communication design เพื่อส่งเสริมการคิดแบบผู้ประกอบการ การวางแผนต่างๆ ในเชิงธุรกิจและการออกแบบ มีการคัดเลือกผลงานที่โดดเด่นจากการนำเสนอของนักศึกษา
18 Nov 2023 09:11
Bangkok University
18 Nov 2023 09:11
Bangkok University
09:00 - 11:00 น.
Bangkok University

Thu 16
โครงการความร่วมมือ ​บริษัท มอนทาจ สตูดิโอ จำกัด x CD BU
โครงการความร่วมมือนี้นักศึกษาจะได้รับฟังการบรรยายจากช่างภาพ บริษัท มอนทาจ สตูดิโอ จำกัด ที่เป็นบริษัทด้านการออกแบบโฆษณาของประเทศไทย ที่โดดเด่นด้านการออกแบบ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ โดยนักศึกษาในภาควิชาฯ จะได้รับโจทย์จริงจากงานกิจกรรม โครงการการถ่ายภาพและการตกแต่งภาพเพื่อการโฆษณา x บริษัท มอนทาจ สตูดิโอ จำกัด เพื่อนำโจทย์มาสร้างสรรค์ ผลงานการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ สื่อโฆษณา ผ่านการเรียนรู้การตกแต่งภาพขั้นสูง โดยให้นักศึกษาได้ขยายองค์ความรู้จากการทำโจทย์จริงและยังสามารถนำไปต่อยอดในการนำเสนอผลงานการออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
16 Nov 2023 09:11
Bangkok University
16 Nov 2023 09:11
Bangkok University
09:00 - 11:00 น.
Bangkok University

Fri 10
โครงการความร่วมมือ บริษัท ฟาย เปเปอร์ ทาเคโอะ (ประเทศไทย) x CD BU
จัดกิจกรรม Project based learning ร่วมกันให้โจทย์จริงกับนักศึกษา ร่วมกันคัดเลือกผลงานที่โดดเด่น และประเมินผลงานของนักศึกษา
10 Nov 2023 09:11
Bangkok University
10 Nov 2023 09:11
Bangkok University
09:00 - 11:00 น.
Bangkok University

Sat 04
โครงการความร่วมมือ ​CAT EXPO x CD Motion Graphic
โครงการความร่วมมือกับริษัท บริษัท แคท เรดิโอ จำกัด ที่เป็นผู้นำในการจัดเทศกาลดนตรีที่ชื่อว่า Cat Expo งานปี 2566 นี้จัดขึ้นที่ สวนสนุกวันเดอร์เวิลด์ รามอินทรา โดยมีจำนวนผู้เข้าชมงานคอนเสริตและเห็นผลงาน 15,000 คน /วัน นักศึกษาภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ได้รับโอกาสในการร่วมสร้างสรรค์ผลงาน Motion Graphic ประกอบการแสดงดนตรีในเทศกาลดดนตรีนี้ จำนวน 2 เวที หลัก
04 Nov 2023 09:11
Bangkok University
04 Nov 2023 09:11
Bangkok University
-
Bangkok University

Oct 2023
Date
Activities/Projects
Start Date
Location

Tue 24
โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ​ CYD4 Thaibev x CD BU
จัดกิจกรรม Project based learning ร่วมกันให้โจทย์จริงกับนักศึกษา ร่วมกันคัดเลือกผลงานที่โดดเด่น และประเมินผลงานของนักศึกษา และนำผลงานไปจัดแสดง
24 Oct 2023 09:10
Bangkok University
24 Oct 2023 09:10
Bangkok University
-
Bangkok University

Sep 2023
Date
Activities/Projects
Start Date
Location

Fri 29
โครงการ FB Mini Fashion Show​ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) x PoliceTero x FD BU x CD BU
โครงการ “ FB Mini Fashion Show " จัดทำภาพเคลื่อนไหวประกอบแฟชั่นโชว์ โดยใช้เป็นโจทย์ในรายวิชา CD 387 Motion Graphic design s 331D
29 Sep 2023 09:09
Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC)
29 Sep 2023 09:09
Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC)
-
Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC)

Fri 15
BUFAB จับมือ CPAC เปิดโลกนวัตกรรมการออกแบบแห่งอนาคต
โครงการความร่วมมือระหว่าง CPAC (ซีแพค) :: บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด หรือ ซีแพค ในธุรกิจซิเมนต์ เครือซิเมนต์ไทย หรือ SCG กับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมพัฒนาการออกแบบตัวละครและสนับสนุนด้านการพิมพ์ในรูปแบบสามมิติโดย CPAC 3D PRINTING SOLUTION (งานพิมพ์คอนกรีต) โดยจัดทำในรายวิชา Character Design ของภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ และเป็นโครงการร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ARCH)
15 Sep 2023 09:09
Bangkok University
15 Sep 2023 09:09
Bangkok University
-
Bangkok University

Jul 2023
Date
Activities/Projects
Start Date
Location

Sat 22
Qualy X FAB
โครงการความร่วมมือ (MOU) แบรนด์ Qualy กับภาควิชาศิลปะและการออกแบบ เพื่อให้เรียนรู้โจทย์จริงจากภาคธุรกิจในการทำงานด้านการออกแบบและเรียนรู้จากคุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ Design Director แบรนด์ Qualy และคุณศีลวัตร วีรกุล Design Director แบรนด์ Lightfog & Holen เป็นนักออกแบบมืออาชีพ และเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาช่องทางในการมีผลงานที่สามารถผลิตเป็นสินค้าจริงได้ ตลอดจนเป็นประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์สู่สาธารณะ
22 Jul 2023 09:07
Qualy Lab
22 Jul 2023 09:07
Qualy Lab
-
Qualy Lab

Admission
School of Fine and Applied Arts