บินลัดฟ้า เรียนภาษาจีนและศึกษาวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยที่จีน มหานครเซี่ยงไฮ้ 
เทียบโอนวิชาได้ เดินทางวันที่ 4 - 23 กรกฎาคม 66

ปี 2023 ใครๆ ก็พูดภาษาจีน! ม.กรุงเทพ เปิดโอกาสให้นักศึกษาเดินทางสู่ประเทศจีน ได้ไปเรียนกับเจ้าของภาษา แถมเทียบโอนรายวิชาได้! กับโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนระยะสั้น ณ มหานครเซี่ยงไฮ้ สถาบันการศึกษาชั้นนำของสาธารณรัฐประชาชนจีน Shanghai University of Finance and Economics ได้รับประสบการณ์จริงในประเทศที่เป็นเจ้าของภาษา เรียนรู้ทักษะภาษาจีน ศึกษาวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ และได้รับประสบการณ์การดำเนินชีวิต มองเห็นสภาพเเวดล้อมธุรกิจที่ชัดเจนขึ้น  

หลักสูตรนานาชาติจีน ม.กรุงเทพ ร่วมกับ International Cultural Exchange School, Shanghai University of Finance and Economics ที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญในการจัดการ Summer School Program โดยนักศึกษาจะได้เรียนภาษาและร่วมกิจกรรม Workshop ผ่านการดูงานองค์กรธุรกิจ และทัศนศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 8 เมษายน 66 เท่านั้น  

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ : https://bit.ly/BUChineseSummerCamp2023 

ระยะเวลาโครงการ : วันที่ 4 - 23 กรกฎาคม 2566

ค่าใช้จ่าย : 78,900 บาท (สามารถแบ่งจ่ายเป็น 2 งวดได้) 

ค่าใช้จ่ายนี้ครอบคลุม : ค่าเรียนภาษาจีน ค่าหนังสือ ค่ากิจกรรมทางวัฒนธรรม ค่าทัศนศึกษานอกสถานที่ ค่าที่พัก ค่าธรรมเนียม VISA ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมประกันการเดินทาง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-407-3888 ต่อ 2470

ที่สุดของการเรียนภาษา คือการได้สื่อสารกับเจ้าของภาษาตัวจริง เพราะสิ่งแวดล้อมรอบตัวในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเรื่องพัฒนาการในการเรียนภาษาได้อย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด! มาเรียนภาษาจีนแบบสนุกและมีความรู้ทันยุคทันสมัย กับโครงการที่ได้เรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรม ฝึกสนทนากับอาจารย์ตัวจริงและเพื่อนชาวจีน มีการสอบวัดระดับ HSK ให้นักศึกษาได้พัฒนาระดับความสามารถทางภาษาจีนจากสภาพแวดล้อมจริง เพื่อเปิดโลกทัศน์ทางสังคม วัฒนธรรม และเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวจีน พร้อมกิจกรรม Workshop อีกมากมายที่รอให้น้องๆ เข้ามาสัมผัส

มหานครเซี่ยงไฮ้ เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเมืองหนึ่งของโลกและมีประชากรมากเป็นอันดับหนึ่งของจีน เป็นศูนย์กลางความเจริญต่างๆ ซึ่งโครงการนี้ไม่ได้มีดีแค่แค่ภาษาและวัฒนธรรม แต่ทริปเดียวได้ครบทั้งศึกษาดูงาน เรียนรู้นวัตกรรมธุรกิจจีนและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เสริมสร้างความเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน ได้ไปศึกษาดูงานองค์กรธุรกิจ The East China Unmanned Aerial Vehicle Base และทัศนศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเมืองซูโจวและเมืองอูเจิ้น

 

เรียนจีนยังไงให้ได้มากกว่าจีน โครงการนี้พร้อมมอบทักษะและความรู้ให้กับนักศึกษาอย่างเต็มที่และพิเศษสุดๆ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ สามารถเทียบโอนผลการเรียนได้จำนวน 1 รายวิชา ได้แก่

1. นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติจีน - CBT387 Cross-Culture Communication (เป็นวิชาเลือกเสรีสำหรับเอกธุรกิจการค้า และเป็นวิชาเฉพาะด้าน-เลือก สำหรับเอกธุรกิจการท่องเที่ยว)

2. นักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (มุ่งเน้นจีน) คณะบริหารธุรกิจ - CBL111 Elementary Chinese for Communication (วิชาแกน) หรือ CBL222 Intermediate Chinese Listening and Speaking (วิชาเลือกเสรี)

3. นักศึกษาคณะอื่นๆ ที่สนใจ สามารถเทียบโอนรายวิชาข้างต้นเป็นวิชาเลือกเสรีได้

อยากเรียนภาษาจีน ต้องห้ามพลาดโครงการนี้

สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 8 เมษายน 66 เท่านั้น

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ : https://bit.ly/BUChineseSummerCamp2023

ขั้นตอนต่างๆ และแบบฟอร์มการสมัครสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้เลยค่ะ https://cdn.me-qr.com/pdf/13692194.pdf

ระยะเวลาโครงการ : วันที่ 4 - 23 กรกฎาคม 2566

ค่าใช้จ่าย : 78,900 บาท (สามารถแบ่งจ่ายเป็น 2 งวดได้)

ค่าใช้จ่ายนี้ครอบคลุม : ค่าเรียนภาษาจีน ค่าหนังสือ ค่ากิจกรรมทางวัฒนธรรม ค่าทัศนศึกษานอกสถานที่ ค่าที่พัก ค่าธรรมเนียม VISA ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมประกันการเดินทาง

หากต้องการติดต่อสอบถาม หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการสามารถติดต่อได้ที่ 02- 407- 3888 ต่อ 2470