คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 หรือเทียบเท่าเท่านั้น

  • แหล่งที่มา: Pre-degree Program
  • อัพเดทล่าสุด : 31 มีนาคม 2564, 10:58:05 น.