รูปแบบการเรียนรู้

การเรียนรู้ในโครงการนี้จัดทำเป็นลักษณะโมดูล (Module) โดยจะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ แบบใดแบบหนึ่ง และ/หรือแบบผสมผสาน (ตามความเหมาะสมของสถานการณ์และเนื้อหาวิชานั้นๆ) รวมทั้งการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองตามคำแนะนำของผู้สอน และมีโอกาสเรียนรู้กับวิทยากรชื่อดัง ซึ่งรายละเอียดและตารางเรียนจะแตกต่างกันไปตามแต่ละโมดูล

  • แหล่งที่มา: Pre-degree Program
  • อัพเดทล่าสุด : 31 มีนาคม 2564, 10:47:48 น.