การออกแบบคอนเสิร์ต

 

โมดูล การออกแบบคอนเสิร์ต (Concert Design)
    เรียนรู้กระบวนการออกแบบคอนเสิร์ตทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง พร้อมลงมือฝึกหัดปฏิบัติจริง ตั้งแต่ขั้นตอนวางแผนงานจนถึงขั้นตอนทำโปรดักชั่น ทั้งการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย การคัดเลือกศิลปิน การออกแบบธีมงาน การเลือกสถานที่จัดงาน การตกแต่งสถานที่ และการออกแบบแสง สี เสียง รวมทั้งเรียนรู้กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของการจัดคอนเสิร์ต ตลอดจนกลวิธีในการสร้างการมีส่วนร่วม (Engagement) ระหว่างศิลปินและผู้ชม ซึ่งจะสร้างความน่าประทับใจให้คอนเสิร์ต 

 

จะได้เรียนอะไรบ้างในโมดูลนี้

 • การวางแผนการจัดคอนเสิร์ต (Planning your event incl. team, budget, location, date)
 • การออกแบบธีมงานคอนเสิร์ต (Concert Theme)
 • การจัด Line Up ศิลปิน (Artist Line up and Artists' needs on-site)
 • แนวทางตกแต่งสถานที่ การออกแบบแสง สี เสียง (Light & Sound System and Equipment)
 • ข้อกำหนดที่ควรรู้ในการจัดงาน (Security & Legal Matters)
 • การกำหนดตารางการทำงาน (Timeline)

 

ทักษะที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • ทักษะเบื้องต้นการจัดอีเว้นท์ทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online
 • ทักษะการใช้ความคิดสร้างสรรค์
 • ทักษะการสร้างโปรดักชั่น
 • ทักษะการเล่าเรื่อง (Storytelling)
 • ทักษะการเขียนสคริปต์
 • ทักษะการเป็นผู้ดำเนินรายการ
 • ทักษะการบริหารจัดการ
 • ทักษะการทำงานร่วมกัน

 

Highlight ของโมดูล
พบกับการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญแห่งวงการอีเว้นท์และศิลปินตัวจริง ได้แก่ 

 • อาจารย์นิติ เอกปฐมศักดิ์
  Creative Event Organizer และอาจารย์พิเศษสาขาวิชาการผลิตอีเว้นท์ฯ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • อาจารย์ซีค์ จันทร์เปรม
  Senior Creative Manager จากบริษัท Event Organizer ระดับแนวหน้าของประเทศ ผู้มอบประสบการณ์การสร้างสรรค์ผลงานในวงการอีเว้นท์มากกว่า 15 ปี
 • ศิลปิน “วง Three Man Down” ที่จะมาฝึกปฏิบัติจัดงานคอนเสิร์ตให้ผู้เรียน 

และคณาจารย์ผู้มากประสบการณ์จากสาขาวิชาการผลิตอีเว้นท์ฯ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

ระยะเวลาในการเรียน
คอร์สการออกแบบคอนเสิร์ต เป็นการเรียนเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องสตูดิโอ 3 คณะนิเทศศาสตร์ โดยมีระยะเวลาในการเรียน 15 ชั่วโมง
จำนวน 2 วัน คือ
วันเสาร์ที่  1 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 – 17.00 น.
ถึงวันอาทิตย์ที่  2 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 – 17.00 น.

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.4 - ม.6 หรือเทียบเท่า

 

จำนวนหน่วยกิตที่สะสมใน Credit Bank เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
สะสมได้ 1 หน่วยกิต

เรียนรู้การออกแบบคอนเสิร์ต กับตัวจริงด้านอีเว้นท์
และฝึกปฏิบัติจัดคอนเสิร์ตจริง กับ Three Man Down
ค่าใช้จ่าย 3,320 บาท

หลักสูตร

การออกแบบคอนเสิร์ต

Concert Design


รับจำนวนจำกัด

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.4 - ม.6 หรือเทียบเท่า