คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปักธงสร้างบัณฑิตตอบโจทย์ Data Scientist

 

       คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมี ดร.ถิรพล  วงศ์สอาดสกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม และคุณวนารักษ์  เอกชัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการกลุ่มทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ลงนาม ภายในงานได้รับเกียรติจากคุณมีลาภ  โสขุมา Digital Transformation Officer (DTO) บรรยายให้ความรู้ เรื่อง Technology Catch Up ด้าน Artificial Intelligence, Modernize Application และ Full Stack Data Scientist ให้กับนักศึกษาเพื่อตอกย้ำความเข้มแข็งและทิศทางในการผลิตบัณฑิตด้าน Creative Technology สำหรับยุค Digital Economy

 

 

 

 

 

 

  • แหล่งที่มา: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
  • อัพเดทล่าสุด : 4 มิถุนายน 2563, 10:06:35 น.