คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม MoU บริษัท ดี บัสซ์ จำกัด สร้างเด็กเกมตอบโจทย์ตลาดมืออาชีพ

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับบริษัท ดี บัสซ์ จำกัด ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา

ให้มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน พร้อมนำโจทย์จากภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมาให้นักศึกษาได้

ร่วมศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าจริง โดยมี ดร.ถิรพล  วงศ์สอาดสกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม และ

นายสิทธิชัย  เทพไพฑูรย์ Managing Director บริษัท  ดี บัสซ์ เป็นผู้ลงนามความร่วมมือ ณ ห้อง The Banquet อาคาร A5 ชั้น 5

 

 

 

 

 

 

 

  • แหล่งที่มา: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
  • อัพเดทล่าสุด : 17 เมษายน 2563, 12:55:47 น.