เด็กคณะมนุษยศาสตร์ฯ ยกทีมรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประกวดประดิษฐ์กระทง


 

     นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ยกทีมรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการประกวดประดิษฐ์กระทง “ลอยกระทงวิถีใหม่ ผสานนวัตกรรมและประเพณี” ประจำปี 2563 จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 

 

สมาชิกทีมที่เข้าร่วมการประกวด

น.ส.มัณฑนา  พลอยขาว  สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม  ชั้นปีที่ 1   

น.ส.นัฏฐนิชา  มณฑาลพ  สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม  ชั้นปีที่ 1   

น.ส.ลักษิกา  พนรัญชน์  สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม  ชั้นปีที่ 1   

น.ส.อารียา  วงษ์ขันธ์  สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม  ชั้นปีที่ 1   

น.ส.นริศรา  แสงเทียนมงคล  สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม  ชั้นปีที่ 2   

น.ส.พรลภัส  คงเหลือง  สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม  ชั้นปีที่ 2   

น.ส.สุวฤดี  จันทาทอง  สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม  ชั้นปีที่ 2   

น.ส.อินธุอร  ปั้นทองคำ  สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม  ชั้นปีที่ 3   

น.ส.เฟื่องฟ้า  ประจง  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นปีที่ 3

ผลงานในการเข้าประกวดได้สร้างสรรค์ออกแบบมาสวยงามโดยมีอาจารย์โกสินทร์  ประสานเกลียว อาจารย์ประจำคณะเป็นผู้ดูแล

 

 

  • แหล่งที่มา: คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
  • อัพเดทล่าสุด : 10 เมษายน 2564, 02:00:41 น.