เพื่อบรรลุเป้าหมายในการเป็นมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ “ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ” เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ ตลอดจนสร้างเครือข่ายทางความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีการเรียนรู้ในมิติที่หลากหลายผ่านศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านต่างๆ ดังนี้

ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนางานด้าน OPTOELECTRONICS, COMMUNICATIONS AND CONTROL SYSTEMS

ความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นได้จริงภายใต้เทคโนโลยีสุดล้ำ ที่มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งนี้รองรับไว้อย่างเพียบพร้อม อย่างห้องปฏิบัติการเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านออปโต้อิเล็กทรอนิกส์ ด้านอุปกรณ์การสื่อสาร เซนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ และการพัฒนาด้านงานอุปกรณ์ทางแสง ตลอดจนการพัฒนางานด้านการควบคุมอัตโนมัติ จะสร้างผลงานต้นแบบเชิงพาณิชย์ก็ทำได้ไม่ยาก เรามีพี่เลี้ยงผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศดูแล พร้อมเปิดโลกกว้างให้นักศึกษาได้ทำงานวิจัยในระดับอินเตอร์ เพิ่มเพื่อน เพิ่มประสบการณ์ ได้ทำงานร่วมกับนักศึกษาต่างชาติ หรืออยากเปลี่ยนบรรยากาศ ลองเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ก็เป็นความแปลกใหม่ให้ลองเรียนรู้

รายละเอียดหน่วยงาน

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์

คิดใหญ่ ทำการใหญ่ ต้องได้พันธมิตรยักษ์ใหญ่ช่วยดูแล CEDI เป็นสถาบันแห่งเดียวของประเทศไทยที่ร่วมมืออย่างแน่นแฟ้นกับ Babson Collage สถาบันทางด้านการพัฒนาผู้ประกอบการอันดับหนึ่ง 20 ปีซ้อนของสหรัฐอเมริกา (จากการรายงานของ The U.S. News & World Report) ร่วมสร้างผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ที่คิดต่าง พร้อมเดินหน้าลุยธุรกิจอย่างเข้มแข็ง

รายละเอียดหน่วยงาน

โครงการ GEM

บ่มเพาะผู้ประกอบการด้วยความรู้โดยตรงคงยังไม่พอ ทางมหาวิทยาลัย คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ ยังยืนยันความสำเร็จด้วยการผู้ประกอบการฝีมือดี จับมือกับตัวแทนมหาวิทยาลัยทั่วโลกเป็นพันธกิจร่วมมือ แลกเปลี่ยนด้านการศึกษา และพัฒนาผู้ประกอบการ
BU มีส่วนสำคัญทำวิจัยเกี่ยวกับผู้ประกอบการในประเทศไทย ภายใต้โครงการ GEM (Global Entrepreneurship Monitor) ที่ประกอบด้วยสมาชิกจาก 78 ประเทศทั่วโลก นำข้อมูลงานวิจัยในประเทศของตัวเอง แบ่งปันกระจายความรู้ ทั้งในกลุ่มสมาชิกและสาธารณชนทั่วโลก
คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ ยังมีศูนย์สนับสนุนนักศึกษา ที่เพิ่งเริ่มตั้งไข่อยากมีธุรกิจระหว่างเรียน B3 Venture Accelerator ไม่เพียงทำหน้าที่เป็นศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ (Incubator) เท่านั้น หากยังสนับสนุนงานด้านธุรกิจอย่างครบวงจร

สถาบันเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

สร้างสรรค์วัยมันส์ ใช่มีแค่ความคิด แต่ต้องวางแผนอย่างเป็นระบบ BU ต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีสถาบันเฉพาะทางช่วยดูแล ดีไซน์หลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ เห็นเป็นรูปเป็นร่างได้จริง ช่วยกำหนดแนวทางทั้งงานวิจัย และประชุมผลักดันเชื่อมโยงสื่อสร้างสรรค์ให้เข้ากับทุกมิติของชีวิต เปิดกว้างร่วมงานกับหน่วยวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

รายละเอียดหน่วยงาน

สถาบันนานาชาติเพื่อเอเชียแปซิฟิกศึกษา

ทันโลกการค้าเสรีที่เต็มไปด้วยมิตรคู่ค้าและศัตรูคู่แข่ง มหาวิทยาลัยกรุงเทพเชี่ยวชาญและทันเกมส์ จัดตั้งสถาบันนานาชาติเพื่อเอเชีย-แปซิฟิกศึกษา ศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน ค้าขายภายในภูมิภาคและระหว่างภูมิภาค พร้อมทั้งขยายผลองค์ความรู้ดังกล่าวสู่ภาคเอกชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ นำมาซึ่งความสำเร็จด้านการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

ศูนย์สร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ปล่อยพลังครีเอทีฟแบบสุดขีด ไม่มีคำว่าหลุดกรอบ ถ้าเป็นความคิดสร้างสรรค์ พวกเราชาว BU มีพื้นที่ปล่อยของ มุมดี ๆ ที่รู้จักกันในชื่อเล่น BUCC หรือ BANGKOK UNIVERSITY CREATIVITY CENTER พื้นที่จัดเวิร์คช็อปสำหรับนักศึกษาที่สนใจกิจกรรมสร้างสรรค์ ผลักดันด้วยทุนต่อยอดความคิด อันไหนเหมาะ อันไหนใช่ จัดไปอย่าให้เสียเวลา หลายความสำเร็จเกิดเป็นชิ้นงานสร้างเงินที่ยอมรับกันทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย

สถาบันที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม

เสริมพลังให้ความรู้ยิ่งเพิ่มพูนความสำเร็จกับการวางกลยุทธ์และระบบจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) อย่างชาญฉลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพลงนามความร่วมมือระหว่างศูนย์ IKI มหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตัน เกิดเป็นศูนย์ IKI สาขาภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมคิดร่วมทำนำนวัตกรรมมาปรับใช้ในประเทศไทยและชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรียนรู้ได้ด้วยความร่วมมือ

รายละเอียดหน่วยงาน