#เรียนกับตัวจริง อาจารย์เศรษฐา วีระธรรมานนท์

รางวัลที่ได้รับจาก Cannes Lions 2013
- Silver Lion Promo And Activation Static *เครดิต Director
- Bronze Lion Promo And Activation Business Products & Services *เครดิต Director
- Silver Lion Design Temporary Retail *เครดิต ทีมงานผลิต
- Shortlist Direct Ambient Media: large scale * เครดิต ทีมงานผลิต
- Shortlist Design Promotional Item Design **เครดิต ทีมงานผลิต

  • แหล่งที่มา: คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์
  • อัพเดทล่าสุด : 1 กรกฎาคม 2563, 15:15:22 น.