สาขาวิชาสื่อดิจิทัล

หลักสูตรปีการศึกษา 2567 

 

เปลี่ยนทุกจินตนาการให้เกิดขึ้นจริง ผ่านการผลิตทั้งงานด้านภาพและเสียงในสื่อดิจิทัลด้วยตัวคุณเอง!  

 ครอบคลุมกลุ่มอาชีพในอุตสาหกรรมสื่อดิจิทัล หลักสูตรทันสมัยเชิงปฏิบัติการที่มุ่งเน้นทักษะทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ ตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมสื่อดิจิทัล สัมผัสประสบการณ์จากกูรูตัวจริงที่มีผลงานในวงการ เน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อผลิตนักศึกษาให้มีทักษะในการก้าวสู่อุตสาหกรรมสื่อดิจิทัลในประเทศและต่างประเทศ เทียบเท่ามืออาชีพในวงการ 

หลักสูตรการเรียนการสอนด้านการผลิตสื่อดิจิทัลที่ทันสมัย และมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้และลงมือทำจริง ตั้งแต่การสร้างสรรค์แอนิเมชัน 3 มิติ การสร้างภาพที่ใช้เทคนิคพิเศษและเอฟเฟกต์ต่างๆ การควบคุมการผลิตงานด้านแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกซ์ ตลอดจนการผลิตเสียงและดนตรีสำหรับสื่อดิจิทัล โดยมีกูรูตัวจริงในศาสตร์แต่ละด้านช่วยถ่ายทอดประสบการณ์และดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อมห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม เพื่อให้นักศึกษาก้าวไปสู่การเป็นนักสร้างสื่อดิจิทัลมืออาชีพที่มีศักยภาพและตอบโจทย์ธุรกิจสื่อในทุกรูปแบบ  

หลักสูตรเน้นความเชี่ยวชาญ 4 สาขาเฉพาะด้านเลือก

  • 3D Animation

  • Visual Effects

  • Producing for Animation and Visual Effects

  • Sound and Music Production for Digital Media

เทอมแรก 24,480
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 487,880
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2567

ชื่อปริญญา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

Bachelor of Arts Program in Digital Media

คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์

School of Digital Media and Cinematic Arts

สาขาวิชาสื่อดิจิทัล

Digital Media


แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด

รายวิชา ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 2

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)