เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2565

ตั้งแต่บัดนี้

 

สมัครได้ที่

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Main Campus

ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา อาคาร A8 ชั้น 2 
9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120

โทร : 02-407-3888 กด 1

อีเมล : graduate@bu.ac.th

Facebook : https://www.facebook.com/bugraduate

 

หลักสูตรที่ยังเปิดรับสมัคร

หลักสูตรสองภาษา
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล (เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 01/12/2022)

 

International Programs
- Master of Engineering in Electrical and Computer Engineering (Research Based) (Open for application until 01/12/2022)
- Master of Management Program in Business Innovation (Sat.)  (Open for application until 01/12/2022) Semester 1 /Academic 2022 will be started on January 2023