กำหนดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษาท่ี 1/2566
ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม - วันที่ 22 มิถุนายน 2566

 

สาขาที่เปิดรับ

International Programs
Doctor of Philosophy Program in Knowledge Management and Innovation Management Ph.D. (KIM) Research-Based
Doctor of Engineering Program in Electrical and Computer Engineering D.ENG (ECE) Research-Based

 

สมัครได้ที่
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Main Campus
ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา อาคาร A8 ชั้น 2 
9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทร : 02-407-3888 กด 1
อีเมล : graduate@bu.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/bugraduate