มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สมัครโดยตรงที่มหาวิทยาลัย
 

 • ภาคเรียนที่ 1/1 ปีการศึกษา 2562
  วันนี้ – เดือนมิถุนายน 2562
  เวลา 09.00 – 17.00 น. (จันทร์-อาทิตย์) ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
  เริ่มเรียนเดือนมิถุนายน 2562

สมัครโดยตรงที่มหาวิทยาลัยผ่านระบบออนไลน์

           คลิก

 


 

สถานที่รับสมัคร

 • วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
  ณ ศูนย์รับสมัครและบริการข้อมูล (ตึก Admission & Information Center)
 • วิทยาเขตรังสิต
  Imagine Village อาคาร A8 ชั้น 2