สมัครโดยตรงที่มหาวิทยาลัย
 

  • ปีการศึกษา 2567
    วันนี้ - มิถุนายน 2567

สมัครโดยตรงที่มหาวิทยาลัยผ่านระบบออนไลน์

           คลิก      

 

สถานที่รับสมัคร

  • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Main Campus 

ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา อาคาร A8 ชั้น 2 

9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120

เปิดทำการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

เวลา 08.30 – 17.00 น.

โทร : 02 407 3888 ต่อ 2411-2417