มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สมัครโดยตรงที่มหาวิทยาลัย
 

 • ปีการศึกษา 2562
  วันนี้ – เดือนมิถุนายน 2562
  เวลา 09.00 – 17.00 น. (จันทร์-อาทิตย์) ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
  เริ่มเรียนเดือนมิถุนายน 2562

สมัครโดยตรงที่มหาวิทยาลัยผ่านระบบออนไลน์

           คลิก      

 

สถานที่รับสมัคร

 • Main Campus
  Imagine Village อาคาร A8 ชั้น 2 
 • City Campus
  ณ อาคาร 3 ชั้น 1 (ONE STOP SERVICE)