สมัครโดยตรงที่มหาวิทยาลัย
 

  • ปีการศึกษา 2563  วันนี้ – เดือนมิถุนายน 2563

สมัครโดยตรงที่มหาวิทยาลัยผ่านระบบออนไลน์

           คลิก      

 

สถานที่รับสมัคร

  • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Main Campus 

Imagine Village อาคาร A8 ชั้น 2 

9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120

เวลา 09.00 – 17.00 น. (จันทร์-อาทิตย์) ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

โทร : 02 407 3888 (กด 1)