กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สามารถสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย หรือสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online) ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร
 

สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย

  1. กรอกใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ติดต่อรับได้ที่สถานที่สมัคร 
  2. ยื่นเอกสารสมัคร โดยมีการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง)
  3. สอบข้อเขียน (เฉพาะหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรนานาชาติจีน)
  4. สอบสัมภาษณ์ (สำหรับผู้สมัครคณะศิลปกรรมศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ถ้ามีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ให้นำมาแสดง เพื่อประกอบการพิจารณาการสอบสัมภาษณ์)

สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online)

  • กรอกข้อมูลการสมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่นี่

  • พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบหลังจากสมัคร

ยื่นเอกสารสมัคร โดยมีการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง)

ใช้คะแนนแอดมิชชั่น ตรวจผลการคัดเลือกได้ทันที

หรือ สอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียนออนไลน์ ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หลังจากสอบผ่าน สามารถขึ้นทะเบียนนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนได้ทันที
หมายเหตุ

ทางฝ่ายรับสมัครนักศึกษาไม่มีบริการถ่ายเอกสาร กรุณาเตรียมเอกสารมาให้ครบถ้วน

มหาวิทยาลัยไม่รับชำระด้วยเงินสดในทุกกรณี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

โดยมีช่องทาง ในการชำระเงินได้ ดังนี้
1. ชำระผ่านบัตรเครดิตทุกธนาคาร (ไม่คิดค่าธรรมเนียม)
2. ชำระผ่าน Mobile Application (Scan QR code)
3. กรณีนำเงินสดมา (สามารถชำระผ่าน 7-11 มีค่าธรรมเนียม 15 บาท)