กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สามารถสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย หรือสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online) ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร
 

สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย

  1. กรอกใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ติดต่อรับได้ที่สถานที่สมัคร 
  2. ยื่นเอกสารสมัคร โดยมีการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง)
  3. สอบข้อเขียน (เฉพาะหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรนานาชาติจีน)
  4. สอบสัมภาษณ์ (สำหรับผู้สมัครคณะศิลปกรรมศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ถ้ามีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ให้นำมาแสดง เพื่อประกอบการพิจารณาการสอบสัมภาษณ์)

สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online)

  • กรอกข้อมูลการสมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่นี่

  • พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบหลังจากสมัคร

ยื่นเอกสารสมัคร โดยมีการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง)

ใช้คะแนนแอดมิชชั่น ตรวจผลการคัดเลือกได้ทันที

หรือ สอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียนออนไลน์ ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หลังจากสอบผ่าน สามารถขึ้นทะเบียนนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนได้ทันที