ขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอนเลยค่ะ ถ้าอาจารย์อนุญาตก็สามารถแต่งกายชิลล์ๆ แบบในคลิปนี้ได้เลย https://www.facebook.com/bangkokuniversity/videos/10154334911505272/

เทียบโอนได้ค่ะ ยกเว้นคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ และหลักสูตรอินเตอร์ ที่ต้องใช้การเทียบโอนจากหลักสูตรอินเตอร์ เหมือนกันค่ะ

สำหรับนักศึกษาเทียบโอน ปวส และต่างสถาบัน (ภาคปกติ) ดูรายละเอียดข้อมูลการเทียบโอนได้ที่นี่  https://www.bu.ac.th/th/curriculum/bachelors-degree/transfer-applicants

** นำเอกสารประกอบการสมัครเรียน หรือเอกสารเทียบโอนหน่วยกิต ยื่นฝ่ายรับสมัคร (อาคาร IMAGINE Village A8 ชั้น 2)  

สำหรับปี 1 เทอม 1 ทางมหาวิทยาลัยจะลงทะเบียนให้นักศึกษา สามารถเช็คตารางเรียนในวันที่รายงานตัวได้เลย ส่วนเทอม 2 และปีอื่นๆ สามารถลงทะเบียนเรียนเองและจัดสรรช่วงเวลาเรียนให้เหมาะสมกับการทำงานพิเศษได้ค่ะ

มีแน่นอนค่ะ มหาวิทยาลัยมีโครงการสหกิจศึกษา ให้นักศึกษาไปฝึกงานตั้งแต่ยังเรียน และมีโครงการบ่มเพาะก่อนไปฝึกงานจริงอีกด้วย การันตีด้วยสถิติการได้งานทำ 100% กันไปเลย https://www.dek-d.com/activity/47679/

ค้นหาหลักสูตร ปริญญาตรี