เด็ก BU อย่างเฉียบคว้าชนะเลิศระดับประเทศ

 

 

        นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ จากการประกวดแข่งขันไอเดียทางธุรกิจ ในหัวข้อ "Idea WoW สร้างสรรค์ธุรกิจพิชิต ASEAN" ของธนาคารออมสิน  โดยมี ดร.ไกรฤกษ์  ปิ่นแก้ว คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้มอบรางวัลให้นักศึกษา

 

       ทีม “อย่างเฉียบ” สมาชิกในทีม นางสาวสุธาสินี  ตนะวีระกุล นางสาวไชยนันท์  ชัยปลื้ม และนางสาวปาริฉัตร ภักดิ์ศรีพันธ์ รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ พร้อมทุนการศึกษา 50,000 บาท และรับรางวัลชนะเลิศ ระดับมหาวิทยาลัย ทุนการศึกษา 10,000 บาท

 

  • แหล่งที่มา: คณะบริหารธุรกิจ
  • อัพเดทล่าสุด : 4 สิงหาคม 2563, 17:04:01 น.