มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ

มุ่งมั่นสู่อนาคตของการเป็นเจ้าของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างธุรกิจด้วยตนเอง หรือสืบทอดกิจการครอบครัวอย่างมั่นใจ กับหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวของประเทศไทยที่สอนให้ “คิด” “สร้าง” และ “ขยาย” ธุรกิจ สอนโดยคณาจารย์มากประสบการณ์และเจ้าของธุรกิจตัวจริง ตลอดจนเข้าร่วมเป็นเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่กว้างขวางของเจ้าของธุรกิจ องค์กร บริษัท และสถาบันชั้นนำต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นมหาวิทยาลัยเดียวในประเทศไทยที่เป็นพันธมิตรและมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับ Babson College ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกด้านความเป็นผู้ประกอบการ โดยได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับ 1 ถึง 22 ปีซ้อนจาก U.S. News & World Ranking ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา จึงมั่นใจได้ว่าองค์ความรู้ระดับโลกจาก Babson College ได้ถูกถ่ายทอดมาถึงนักศึกษาผ่านทางอาจารย์ของคณะ ตลอดจนผ่านทางกิจกรรมเสริมสร้างความ เป็นผู้ประกอบการของหลักสูตรของคณะ

ด้านการคิดวิเคราะห์ในการทำธุรกิจ
ด้านการบริหารกิจการอย่างมีระบบ
เทอมแรก 57,000
ตลอดหลักสูตร 454,000

ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเป็นเจ้าของธุรกิจ)

Bachelor of Business Administration (Entrepreneurship)

คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ

School of Entrepreneurship and Management

สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ

Entrepreneurship


แผนการศึกษา

ดาวน์โหลด

รายวิชา

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ.

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส.​ (เทียบโอนไม่ได้)
คุณชุติภา วงษ์เจริญ
เจ้าของธุรกิจ
วงษ์พาณิชย์
คุณณัฐพร ยงวงศ์ไพบูลย์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน)
คุณนันทนา พูลกิจวัฒนา
เจ้าของธุรกิจ
ร้านฟอร์จูน
คุณภานุพัฒน์ โมงขุนทด
เจ้าของธุรกิจ
ตองเอฟาร์ม