มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ค่าเล่าเรียน หลักสูตรนานาชาติจีนทุน BU Quota

ทุนการศึกษาจำนวน 8,000 บาท

ตารางนี้มีผลตั้งแต่ 17/01/2562 - 31/03/2562

  • ปีการศึกษา

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ธุรกิจการท่องเที่ยว)

(Chinese for Tourism and Hotel Management)
กองทุนกู้ยืม ค่าเล่าเรียน
เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.)
ค่าเล่าเรียนรวม
ตลอดหลักสูตร
กยศ. , กรอ. 28,630 377,730

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ)

(Chinese for International Business)
กองทุนกู้ยืม ค่าเล่าเรียน
เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.)
ค่าเล่าเรียนรวม
ตลอดหลักสูตร
กยศ. , กรอ. 28,630 377,730