เด็กวิศวะฯ 1ใน10 ตัวแทนเยาวชนไทย ร่วมแข่งขัน IT ระดับโลก


2022-08-03   1995 อ่านแล้ว

 

        ขอแสดงความยินดีกับนายดัสติน  คอนเนอร์  เบอร์รี่ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ Huawei Seeds for the Future 2022 และร่วมเป็น 1 ใน 10 เยาวชนไทยร่วมแข่งขัน Tech4Good ณ ประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ จะจัดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2022

 

 

        โครงการ Huawei Seeds for the Future ในปี 2022 ถือเป็นปีแรกที่กลับมาจัดกิจกรรมแบบ Onsite และเป็นปีแรกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพต้อนรับทีมเยาวชน Huawei Seeds for the Future จากประเทศต่างๆ ในกิจกรรมรอบแรก ก่อนร่วมแข่งขัน Tech4Good ณ ประเทศสิงคโปร์ ในรอบสุดท้าย

 

 

        โดยโครงการ Huawei Seeds for the Future จัดโดย บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี จำกัด วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านไอซีทีในประเทศต่างๆ ผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ส่งเสริมความสนใจและความเข้าใจในภาคอุตสาหกรรมไอซีที ตลอดจนช่วยกระตุ้นให้เกิดความก้าวหน้าและพัฒนาของเศรษฐกิจดิจิทัลตามภูมิภาคต่างๆ โดยในแต่ละปีโครงการจะคัดเลือกเยาวชนจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพื่อร่วมกิจกรรมพัฒนาความรู้ความสามารถด้านไอซีทีในรูปแบบต่างๆ